GIẢI THƯỞNG

01 Xe máy điện VinFast Feliz S
trị giá 29.900.000 VND
01 Xe máy điện VinFast Evo200
trị giá 22.000.000 VND
Mỗi giải 01 Voucher VinID
trị giá 5.000.000 VND
Mỗi giải 01 Voucher VinID
trị giá 10.000.000 VND
Mỗi giải 01 Voucher VinID
trị giá 2.000.000 VND

400 Thẻ ĐT 50.000 VND

200 Voucher CGV 95.000 VND

90 Voucher VinID 100.000 VND

STT Họ và tên Số điện thoại Giải thưởng
1 Hiền Nhân 977534xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
2 Bùi Thị Thủy 783791xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
3 Lê Thị Tuyết 792445xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
4 Nguyễn Văn Quyền 786332xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
5 Trần Thị Thời 762689xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
6 Hoa 796838xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
7 Dung 906489xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
8 Võ Thị Nguyệt 935908xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
9 Anh Quang Lê 898937xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
10 khánh 965413xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
11 Lan 905949xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
12 Bùi Minh 785040xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
13 Nguyễn Thị Dung 766165xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
14 Thu Hương Mai 896118xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
15 Nguyễn Tuấn Nam 899875xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
16 Đoàn Diệu Linh 899543xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
17 Vinh Quang 789136xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
18 Ngô Phổi Dung 325805xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
19 Vũ Mạnh Lam 365780xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
20 Sybilla Buckden 898741xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
21 Hoàng Xuân Duy 812815xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
22 Nguyễn Thị Kiên 796038xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
23 Hoàng Minh Tuyên 827851xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
24 Phùng Mai Anh 787044xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
25 Lung Thị Tính 789100xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
26 Dương Nguyệt Quế 813567xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
27 Phạm Hạnh 815048xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
28 Nhung Nhung Kiều 917438xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
29 Trần Trung Kiên 856162xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
30 Trần Văn Lợi 898791xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
31 Tạ Thị Ca 325417xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
32 Nguyễn Thị Lan 829621xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
33 Trần Thị Thu 898691xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
34 Trần Khánh Tiên 937047xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
35 Lê Thị Thanh Hoa 379842xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
36 huong 385406xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
37 Lan 934861xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
38 Nguyễn Thị Nhung 859485xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
39 Nguyễn Thị Kim Liên 854093xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
40 Lê Thị Thanh Dung 369426xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
41 Đoàn Thị Xuân Mai 857376xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
42 Phuong Le 393556xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
43 Nguyễn Thị Vân Anh 852968xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
44 Lê Anh Thư 768409xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
45 Hoang Anh Thu Le 935535xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
46 Lê Vân Anh 859380xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
47 Uyên Khánh 779424xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
48 Nguyễn Thị Thu Lệ 777573xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
49 Nguyễn Kim Phượng 354069xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
50 Ngân 708141xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
51 Huỳnh Thị Tường Vân 986582xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
52 Nguyễn Thị Thu Ngân 774514xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
53 Hoàng Thị Ngọc Ánh 846031xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
54 Vo Truyen 796652xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
55 Đặng Tâm 777545xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
56 Thảo Bé Ny 357179xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
57 Hoàng Thị Thanh Huyền 376957xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
58 Nguyễn Thị Nga 877813xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
59 Mai Thị Kim Quý 355184xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
60 Trần Thị Tố Hảo 914108xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
61 Lan Dang 905617xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
62 Nguyễn Nho Khoa 905737xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
63 Trịnh Tuyết Lan 896671xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
64 Trần Thị Thu Thảo 813561xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
65 Nguyễn Thảo Tâm 899818xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
66 Thân Văn Hải 899876xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
67 Trần Thị Yến 774439xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
68 Thảo Đặng 905338xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
69 Nguyễn Thị Nhung 355105xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
70 Phạm Thị Thùy 345664xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
71 Thanh 905924xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
72 Thạch Thị Chinh 364044xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
73 Trần Thị Hồng Nhung 914084xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
74 Hứa Thị Tuyết Tâm 946147xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
75 Phạm Thị Hạnh 971842xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
76 Cô Lan 339890xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
77 Phong 982432xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
78 Đỗ Thị Mộng Trinh 889353xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
79 CÙ THỊ Nga 978919xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
80 Rose Dang 905439xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
81 Đặng Hiếu 905949xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
82 Nguyễn thi THu 708027xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
83 Nguyễn THỊ Thu 328983xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
84 Trần THỊ Tuyên 378845xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
85 Tiến Nguyễn Thị 986906xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
86 Đức Sinh 2708027xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
87 Nguyễn Thị Xuân 915403xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
88 Ngọc Mai 989805xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
89 Xuânthu Trần 986839xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
90 Nguyễn Thị Bích Hồng 337346xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
91 Phương Quý 337991xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
92 Trần Thị Thủy 785707xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
93 Ngọc Quyên 389951xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
94 Oanh Oanh 984509xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
95 Nguyễn Bông 931574xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
96 Kiều Thị Yến 817707xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
97 Su Su 774055xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
98 Nguyễn Ba 816356xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
99 Lê Tuyết 769067xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
100 Hân Hằng 828068xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
101 Thu Trang 355151xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
102 Nguyễn Hai 772322xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
103 Thương Huyền 972535xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
104 Đỗ Giang 792795xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
105 Hoa Hoàng 559596xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
106 Nguyễn Bách 569087xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
107 Kim Vân 972917xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
108 Bùi Thế Anh 396937xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
109 Hoàng Thị Oanh 365869xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
110 Bích Phương 367240xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
111 Nguyễn Văn Thu 989344xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
112 Nguyễn Hoàng Ngân 934341xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
113 Ngân Phượng 976288xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
114 Lương thị dung 837442xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
115 Bùi Tố Uyên 339121xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
116 nguyễn tiến lên 935416xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
117 Nguyễn Thị Hà 936630xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
118 Nguyễn Nhung 846309xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
119 Mai Thảo Liên 898503xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
120 Ngô Văn Đại 899783xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
121 Nguyễn Viết Nam 773860xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
122 Trần Thị Quyên 899794xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
123 Nuyễn Thị Hậu 899251xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
124 Nguyễn Văn An 896109xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
125 Nguyễn Thị Mai 899986xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
126 Huỳnh Thị Thảo Chi 942293xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
127 Nguyễn Thị Hương 898300xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
128 Bùi Thị Lan 914550xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
129 Nguyễn Xuân Thuận 373191xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
130 Nguyễn Thuỷ Tiên 376206xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
131 Hoàng Phương Thảo 344737xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
132 Bùi Thị Linh 357723xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
133 Đổng Nữ Thiên Thuyên 357348xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
134 Trần Văn Thống 386148xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
135 Nguyễn Thị Biên 768824xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
136 Nguyễn Thị Thu Hương 865054xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
137 Huỳnh Thị Kim Thạch 389539xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
138 Phan Thị Đỉnh 346062xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
139 Trịnh Ngọc Uyên 352025xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
140 Nguyễn Thị Giang 776468xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
141 Nguyễn Thị Minh 853559xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
142 Bùi Văn Biển 898910xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
143 Nguyễn Thị Huyền 787061xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
144 Phạm Thị Duyên 898519xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
145 Nguyễn Thị Linh 787468xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
146 Nguyễn Thị Chầm 896107xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
147 Hà Văn Bình 702072xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
148 Phạm Thị Mai 826696xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
149 Dương thị Xuân 825213xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
150 Phạm Thị Hồng 898029xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
151 Hà Vân Ngô 899260xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
152 Hồ Đức Chinh 899258xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
153 Nguyễn Thùy Trang 336905xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
154 Thuy Chi 834741xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
155 Lê Hồng Hoàng 896127xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
156 Nguyễn Thị Hoà 899852xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
157 Hoàng Thuỳ Linh 896864xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
158 Hoàng Mậu Hán 898933xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
159 Nguyễn Văn Bang 899276xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
160 đoàn thị thoa 36663xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
161 Hùng Dũng Lê 896973xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
162 Minh Khánh Dư Lê 896957xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
163 Phạm Quang Thái 988394xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
164 Minh Tú Ngô 08969661xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
165 Nguyễn Đình Mạnh 813250xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
166 Văn Tú Bùi 896973xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
167 Hoàng Quang Hữu 979569xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
168 Nguyễn Văn Khoát 896965xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
169 Huy Hoàng Quang 988223xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
170 Đoàn Đình Việt 987207xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
171 Nguyễn Duy Hưng 968680xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
172 Đoàn Đình Hùng 971380xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
173 Nguyễn Thanh Hương 787036xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
174 lê đình trường 985246xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
175 Nguyễn Thị Nga 776491xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
176 Nguyễn Tiến Dũng 812181xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
177 lê thị phương 986320xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
178 Lê Văn Đạt 896863xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
179 đoàn thị Hiền 936188xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
180 Vũ Thị Mai 963892xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
181 Hồ Thu Hương 789119xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
182 Nguyễn Thị Cường 968543xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
183 Kiều Nhung 779230xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
184 Kiều Hồng Nhung 776492xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
185 Nguyễn Thị Hương 854525xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
186 Nguyễn Văn Thượng 896972xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
187 Chu Hoàng Giáp 838584xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
188 Lê Thị Thanh 896965xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
189 Nhã Liên 823727xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
190 Hải Yến 776459xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
191 Mỹ Hạnh 989536xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
192 Thu Phương 789061xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
193 Hà Thị Yên 789091xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
194 Trần Đình Nguyên 896955xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
195 Nguyễn Thị Bích 702058xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
196 Kiều Duyên 789140xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
197 Nguyễn Thị Thu 896896xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
198 Nguyễn Minh Trang 796045xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
199 Nguyễn Minh Khôi 896863xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
200 Nguyễn Việt Chinh 896957xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
201 Hoàng Giang 826267xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
202 Phạm Huy Hoàng 896966xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
203 Đỗ Thị Hòa 796025xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
204 Đoàn Trang 829327xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
205 Hoàng Thu Hương 795018xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
206 Phan Quỳnh Mai 854469xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
207 Tạ Thị Hương 936630xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
208 Mai thị minh huệ 936630xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
209 Đào THị thuật 981022xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
210 Lê Quang Hiếu 847805xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
211 Lê Thị Thanh Vân 896549xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
212 Đỗ Phương Uyên 896972xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
213 Vũ ngọc anh 396268xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
214 Trần Thị Kim 914576xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
215 ĐàoThị Thơm 369842xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
216 Tạ Quang Hiệu 981632xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
217 Đào Thị Thơm 988158xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
218 Nguyễn THị Hoài 865271xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
219 Quách Thị Thanh 856798xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
220 Nguyễn Thị Thuý 848110xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
221 Đinh tâm 889662xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
222 Thiên Quốc Thẻ điện thoại 50.000 VND
223 Chi Nguyễn Thẻ điện thoại 50.000 VND
224 Cường Đình Thẻ điện thoại 50.000 VND
225 Chi Mỹ Thẻ điện thoại 50.000 VND
226 Nguyễn Sỹ Đức 896980xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
227 Mai Thị Thơm 896963xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
228 Quách Tuấn Anh 914506xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
229 Mã Vĩnh Thành 889486xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
230 Thẻ điện thoại 50.000 VND
231 Nguyễn Thị Hạnh 819692xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
232 NGUYỄN VĂN KHÁNH 393432xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
233  NGÔ THỊ ÁNH PHI 566059xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
234 Nguyễn Khắc Mạnh 812268xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
235 tạ thiên chương 383485xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
236 Phùng Thị Nhung 917325xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
237 Lê Kim Xuân 705290xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
238 Điền Văn Phong 787070xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
239 Mai Thị Kim Tuyến 896980xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
240 Hoàng Ngọc Hải 896965xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
241 Binh Thuận Lê Nguyễn 987394xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
242 Nguyễn Thanh Ngân 976378xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
243 Hoang van hai 822112xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
244 Thanh Thanh 948176xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
245 Thanh Thanh 989872xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
246 Nguyễn Thị Tuyết Kiều 772060xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
247 Võ Bảo Thắng 797260xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
248 Trần Văn Tuấn 776433xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
249 Võ Trung Hiếu 787171xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
250 Nguyễn Huy Hoàng 829567xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
251 Tô Thiên Long 787406xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
252 Nguyễn Thị Ngân 334435xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
253 Nguyễn Tuấn Kiệt 789037xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
254 Nguyễn Đình Thư 357718xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
255 Bùi Thị Khuyên 896855xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
256 Lê Xuân Sang 787416xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
257 Kado Vod 798879xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
258 Phạm Thị Huyền Trang 835561xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
259 Trình Khánh Đỗ 798879xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
260 Phùng Thị Hồng 832235xxx Voucher CGV 95.000 VND
261 Sky Blue Thẻ điện thoại 50.000 VND
262 Minh Minh Thẻ điện thoại 50.000 VND
263 Phương Hoàng Thẻ điện thoại 50.000 VND
264 Nguyễn Việt Trung 398683xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
265 Vũ Nhi Thẻ điện thoại 50.000 VND
266 Đinh nam 967123xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
267 Nguyễn Y Đặng 775580xxx Voucher CGV 95.000 VND
268 Tsis Tau Koj 886698xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
269 Thơ Nguyễn Thẻ điện thoại 50.000 VND
270 Nguyễn Nhật Bảo 916283xxx Voucher CGV 95.000 VND
271 Trần Thị Quyên 819191xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
272 Trần Thảo Voucher CGV 95.000 VND
273 Chử Kim Dung 789123xxx Voucher CGV 95.000 VND
274 Mưa Bụi Thẻ điện thoại 50.000 VND
275 Vũ Đức Hiếu 788045xxx Voucher CGV 95.000 VND
276 Phong Nam Phong 765922xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
277 Đinh Thanh Thanh 816446xxx Voucher CGV 95.000 VND
278 Nam 766839xxx Voucher CGV 95.000 VND
279 Thùy Chi 769066xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
280 Nguyễn Thị Nhàn 789123xxx Voucher CGV 95.000 VND
281 Đinh văn nam 972560xxx Voucher CGV 95.000 VND
282 Nguyễn Đức Tiến 792389xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
283 Lại Văn Phương 764618xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
284 Tuyết Liên Thẻ điện thoại 50.000 VND
285 Nguyễn Tuấn Dũng 888006xxx Voucher CGV 95.000 VND
286 Vũ Thị Minh 363364xxx Voucher CGV 95.000 VND
287 Bùi Nam 763972xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
288 Nguyễn Thêm 981518xxx Voucher CGV 95.000 VND
289 Vũ Thị Phương 774247xxx Voucher CGV 95.000 VND
290 Trần thị hà 836365xxx Voucher CGV 95.000 VND
291 Cúc Hoạ Mi 767790xxx Voucher CGV 95.000 VND
292 Gái Họ Bùi 344925xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
293 Đinh thị hà phương 856412xxx Voucher CGV 95.000 VND
294 Trần thị thêu 822298xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
295 Lê Quang Anh 976555xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
296 Đinh Thị Tâm 333383xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
297 Bùi Phượng HD 384604xxx Voucher CGV 95.000 VND
298 Đinh thị lưu 978591xxx Voucher CGV 95.000 VND
299 Hoa May Mắn 773959xxx Voucher CGV 95.000 VND
300 Trâm Trần Thẻ điện thoại 50.000 VND
301 Lan Hương 563806xxx Voucher CGV 95.000 VND
302 Nguyễn Quốc Việt 334549xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
303 Ngọc Bích 817042xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
304 Nguyễn Tiến Tùng 706887xxx Voucher CGV 95.000 VND
305 Hoàng Thị Thu Hà 797665xxx Voucher CGV 95.000 VND
306 Đinh thị lưu 972546xxx Voucher CGV 95.000 VND
307 Hồ Nhật Lãm 889309xxx Voucher CGV 95.000 VND
308 Đào Thanh Thảo 708834xxx Voucher CGV 95.000 VND
309 Hoa Mi Cúc 769069xxx Voucher CGV 95.000 VND
310 Hà Tiến Thành 828732xxx Voucher CGV 95.000 VND
311 Đinh thị hà phương 867952xxx Voucher CGV 95.000 VND
312 Bảo Hân 769068xxx Voucher CGV 95.000 VND
313 Đặng Thị Thu Hoan 917416xxx Voucher CGV 95.000 VND
314 Nhung Trang 964470xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
315 Nguyễn Thị Thu Ngân 377367xxx Voucher CGV 95.000 VND
316 Đoàn phạm 989860xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
317 Trần thêu 835253xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
318 Nguyễn Phượng 395048xxx Voucher CGV 95.000 VND
319 Hà Thị Yên 385034xxx Voucher CGV 95.000 VND
320 Phạm Hồ Hoàn 789123xxx Voucher CGV 95.000 VND
321 Nguyễn Thị Hồng Nhung 848686xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
322 Đinh thanh 972343xxx Voucher CGV 95.000 VND
323 Sơn Do 706003xxx Voucher CGV 95.000 VND
324 Huyen Phamm 569162xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
325 Nguyễn Thị Ngà 776483xxx Voucher CGV 95.000 VND
326 Thư Minh 867155xxx Voucher CGV 95.000 VND
327 Tuyết An 983120xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
328 Minh Phan 569162xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
329 Đỗ Thị Hoài Thu 832993xxx Voucher CGV 95.000 VND
330 Nguyễn Thị Nhã Liên 888368xxx Voucher CGV 95.000 VND
331 Thao Anh 569483xxx Voucher CGV 95.000 VND
332 Nguyễn Thị Hường 829333xxx Voucher CGV 95.000 VND
333 Cap Huyền 765471xxx Voucher CGV 95.000 VND
334 Nguyễn Thị Điệp 917265xxx Voucher CGV 95.000 VND
335 Khôi Minh 392128xxx Voucher CGV 95.000 VND
336 Bốn Màu Thanh Ngân 937900xxx Voucher CGV 95.000 VND
337 Ngô Thị Văn 798798xxx Voucher CGV 95.000 VND
338 Nguyễn Thị Thắm 902290xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
339 Nguyễn Tấn Thái 362265xxx Voucher CGV 95.000 VND
340 Ánh Đào Tuyết 563809xxx Voucher CGV 95.000 VND
341 Lê Liễu 975655xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
342 Trần Văn Lợi 917210xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
343 Trần Thị Thu Hiền 796012xxx Voucher CGV 95.000 VND
344 Nguyễn Ngọc Hà 899618xxx Voucher CGV 95.000 VND
345 Nguyễn Thị Giang 825222xxx Voucher CGV 95.000 VND
346 Lê Bình 948228xxx Voucher CGV 95.000 VND
347 Nguyễn Khánh Chi 822734xxx Voucher CGV 95.000 VND
348 Bảo Châu CC 979135xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
349 Thu Hoài Phan 569162xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
350 Bùi Văn Thắng 834174xxx Voucher CGV 95.000 VND
351 Lê Thị Hoà 363314xxx Voucher CGV 95.000 VND
352 Nguyễn Tuấn Dũng 799168xxx Voucher CGV 95.000 VND
353 Nguyễn Hoa Liên 789123xxx Voucher CGV 95.000 VND
354 Nguyễn Đức Duy 565095xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
355 Nguyễn Thị Mai 789115xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
356 Nguyen Thi Hongg 568819xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
357 Nguyễn Trọng Nghĩa 789123xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
358 Ha Na 355798xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
359 Phượng Hoàng Thị 799168xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
360 Coi Nhim 922983xxx Voucher CGV 95.000 VND
361 Kiều Thị Yến 779309xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
362 Yibo Wang 856116xxx Voucher CGV 95.000 VND
363 Đỗ Thị Lý 969066xxx Voucher CGV 95.000 VND
364 Nguyênn Hà 922791xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
365 Nguyễn An Như 916181xxx Voucher CGV 95.000 VND
366 Nhím Nhím 336624xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
367 Hiền Mai Voucher CGV 95.000 VND
368 Khuất Thị Huyền 774359xxx Voucher CGV 95.000 VND
369 Nguyễn Hoa Mai 823222xxx Voucher CGV 95.000 VND
370 Ngân ST Nguyễn 587089xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
371 Đỗ Thị Lý 943604xxx Voucher CGV 95.000 VND
372 Trần Thị Hoa 817068xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
373 Lý ST Thiên 587089xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
374 Nguyễn Tuấn Nam 966083xxx Voucher CGV 95.000 VND
375 Nguyễn Thắm 966280xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
376 Hoàng Đức Mạnh 815757xxx Voucher CGV 95.000 VND
377 Trần Thị Ngân 773275xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
378 Nguyễn Thị Ngân Hà 763636xxx Voucher CGV 95.000 VND
379 Bùi Thị Thu 888602xxx Voucher CGV 95.000 VND
380 Hoa Mười Giờ 934636xxx Voucher CGV 95.000 VND
381 Nguyễn Nhàn 855000xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
382 Đặng Thuỷ Tiên 796002xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
383 Lê Văn Hải 833909xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
384 Trần Thanh Hoa 976555xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
385 Nguyễn Nam 332574xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
386 Trần KimOanh 768543xxx Voucher CGV 95.000 VND
387 Trần Thị Luận 944870xxx Voucher CGV 95.000 VND
388 Phạm Thúy Vân 789124xxx Voucher CGV 95.000 VND
389 Nguyễn Kim Tuyến 836116xxx Voucher CGV 95.000 VND
390 Nguyễn Thị Thuỷ 347374xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
391 Nguyễn Nam 707126xxx Voucher CGV 95.000 VND
392 Nguyễn Tuấn Dũng Dũng 762122xxx Voucher CGV 95.000 VND
393  NGÔ THỊ ÁNH PHI 788576xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
394 Chử Thị Thu Phương 896964xxx Voucher CGV 95.000 VND
395 Nguyễn Ngọc Thủy 964597xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
396 PHẠM VAN CHIẾN 925335xxx Voucher CGV 95.000 VND
397 Phạm Thị Tuyết 326683xxx Voucher CGV 95.000 VND
398 Nguyễn Hoa 364170xxx Voucher CGV 95.000 VND
399 Nguyễn Nguyên Phong 846026xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
400 Trọng Dũng 847686xxx Voucher CGV 95.000 VND
401 Dâu Huy 584239xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
402 Nghiêm Thị Hồng Nương 817089xxx Voucher CGV 95.000 VND
403 Hồ Hữu Đức 336949xxx Voucher CGV 95.000 VND
404 Hoa Ngọc Lann 329906xxx Voucher CGV 95.000 VND
405 Nguyễn Thị Hiển 829654xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
406 Linhtinh Tieu 374505xxx Voucher CGV 95.000 VND
407 Duy Hong 382703xxx Voucher CGV 95.000 VND
408 Nguyễn Thị Thuỳ Dung 916040xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
409 Nguyễn Thị Phương 915734xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
410 Cát Văn Lợi 815406xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
411 Nguyễn Trường Quang 988473xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
412 Huỳnh Thị Hương 788007xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
413  NGUYỄN VĂN THIÊM 374511xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
414 Vũ Thị Hậu 914475xxx Voucher CGV 95.000 VND
415 Quang Nguyễn 368984xxx Voucher CGV 95.000 VND
416 đinh thi ngân 368229xxx Voucher CGV 95.000 VND
417 Phạm Thị Bích Thảo 708971xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
418 Nguyễn Thu Trà 786259xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
419 VÕ THỊ YẾN NHI 774576xxx Voucher CGV 95.000 VND
420 Ngọc Nhi 587089xxx Voucher CGV 95.000 VND
421 Kiều Thị Duyên 983734xxx Voucher CGV 95.000 VND
422 Cát Hồng Sơn 918886xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
423 TRẦN KHÁCH LÂM 774596xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
424 Cát Hoàng Hải 785099xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
425 PHẠM THỊ HƯỜNG 908296xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
426 Nguyễn Thị Tố Loan 917361xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
427 TRẦN VĂN HÀO 796710xxx Voucher CGV 95.000 VND
428 Đông Thị Tú Anh 789014xxx Voucher CGV 95.000 VND
429 Băng Khánh 587089xxx Voucher CGV 95.000 VND
430  NGUYỄN VĂN Dũng 779556xxx Voucher CGV 95.000 VND
431 Trâm Minh 587089xxx Voucher CGV 95.000 VND
432 Đinh thị thanh xuyến 779581xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
433 LÊ DUY HÙNG 931390xxx Voucher CGV 95.000 VND
434 Trang Đoàn 587089xxx Voucher CGV 95.000 VND
435  ĐINH SĨ QUYỀN 795606xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
436 TỐNG THỊ HƯONG 374661xxx Voucher CGV 95.000 VND
437  HOÀNG THỊ THƯƠNG 931378xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
438 Van Anh Tran 844299xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
439 LÂM THỊ THU NGUYỆT 899118xxx Voucher CGV 95.000 VND
440 HOÀNG THỊ THÊM 933736xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
441 Thảo Nghi 587089xxx Voucher CGV 95.000 VND
442 Nguyễn Minh THùy 934445xxx Voucher CGV 95.000 VND
443 Lại Minh Cường 922034xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
444 Nguyễn Thị Thủy 522041xxx Voucher VinID 100.000 VND
445 Thủy Nguyễn 357313xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
446 Thúy Ngọc 929524xxx Voucher CGV 95.000 VND
447 Na Chery 522041xxx Voucher CGV 95.000 VND
448 Hồng Vân Ph 886740xxx Voucher CGV 95.000 VND
449 Cherry Dung 948596xxx Voucher VinID 100.000 VND
450 Sam Hoa 823030xxx Voucher CGV 95.000 VND
451 Yêuu Mãi 584239xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
452 Hồng Nguyễn 365431xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
453 Thin Thin 587089xxx Voucher VinID 100.000 VND
454 Dung Dung 914289xxx Voucher CGV 95.000 VND
455 Huong Thao 364887xxx Voucher VinID 100.000 VND
456 Hưởng Tống 896878xxx Voucher CGV 95.000 VND
457 Linh Suho 347521xxx Voucher CGV 95.000 VND
458 Ruby Ngọc 358883xxx Voucher CGV 95.000 VND
459 Minh Nam Đào 569162xxx Voucher CGV 95.000 VND
460 lâm thị cúc 708010xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
461 Nguyễn Vui 587089xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
462 Thùy Mai 866415xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
463 Nguyễn Hồng Dũng 358049xxx Voucher CGV 95.000 VND
464 Thủykk Nguyễn 374112xxx Voucher CGV 95.000 VND
465 phạm thị Lý 762995xxx Voucher CGV 95.000 VND
466 Trần Trân 587089xxx Voucher VinID 100.000 VND
467 Đuc Thien Nguyen 353714xxx Voucher CGV 95.000 VND
468 Ánh Hồng 329319xxx Voucher CGV 95.000 VND
469 Thái Phúc Thịnh 964343xxx Voucher VinID 100.000 VND
470 Hồng Vànghk Hoa 971621xxx Voucher CGV 95.000 VND
471 Nguyen Trang 763990xxx Voucher VinID 100.000 VND
472 Tống thị huong 398001xxx Voucher VinID 100.000 VND
473 Nguyễn Thị Thúy 584371xxx Voucher VinID 100.000 VND
474 Thái Văn Dũng 918343xxx Voucher VinID 100.000 VND
475 NT Hồng Thu 909192xxx Voucher VinID 100.000 VND
476 Nguyễn Thị Hồng 938580xxx Voucher VinID 100.000 VND
477 lâm hoàng ân 356860xxx Voucher CGV 95.000 VND
478 Le Thi Han 896116xxx Voucher VinID 100.000 VND
479 Thái Thị Ngọc Trinh 905019xxx Voucher CGV 95.000 VND
480 Tống thị hưởng 393287xxx Voucher VinID 100.000 VND
481 Nguyễn Thị Nghiêm 984145xxx Voucher VinID 100.000 VND
482 Nhim Chip 348920xxx Voucher VinID 100.000 VND
483 Thanh Thanh Nguyễn 962591xxx Voucher CGV 95.000 VND
484 Nguyễn Thị Mỹ Thuận 988233xxx Voucher CGV 95.000 VND
485 Dừa Non Làm Mứt 941928xxx Voucher VinID 100.000 VND
486 Nguyễn Đức Thiện 983609xxx Voucher VinID 100.000 VND
487 Võ Đức Hải 779183xxx Voucher VinID 100.000 VND
488 Tan Tai 764791xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
489 Nguyễn Thị hồng Yến 706593xxx Voucher VinID 100.000 VND
490 Hà Ngọc Tạ 764388xxx Voucher CGV 95.000 VND
491 Ánh Nguyệt 708067xxx Voucher VinID 100.000 VND
492 Trần Thị Thùy Dương 896510xxx Voucher CGV 95.000 VND
493 Lưu ánh nguyệt 896513xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
494 Phan Kim Liên 775779xxx Voucher VinID 100.000 VND
495 Vũ ái trinh 768079xxx Voucher VinID 100.000 VND
496 Vov Hai 777961xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
497 Suka Giahan 708024xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
498 Vo Hung 896519xxx Voucher VinID 100.000 VND
499 Thu Minh 777068xxx Voucher VinID 100.000 VND
500 Thúy Ngọc 768075xxx Voucher CGV 95.000 VND
501 Su Ri 763897xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
502 Tạ Ngọc Thùy 762084xxx Voucher CGV 95.000 VND
503 Ngochang Vothi 896514xxx Voucher VinID 100.000 VND
504 Hân Suka 763119xxx Voucher CGV 95.000 VND
505 Thuy Ta 909583xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
506 Ngọc Thúy 708731xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
507 Nguyễn TN Trang 938140xxx Voucher VinID 100.000 VND
508 Chờ Âu Châu 938882xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
509 Bùi Lâm Chi 944040xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
510 Ngờ Thờ Lý 926190xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
511 Nguyễn Kim 927449xxx Voucher CGV 95.000 VND
512 Mai Sa 562828xxx Voucher VinID 100.000 VND
513 Trinh Mint 795163xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
514 Đức Trí 775660xxx Voucher CGV 95.000 VND
515 Ngọc Lan NT 772912xxx Voucher CGV 95.000 VND
516 Khánh Nguyên 938889xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
517 nguyễn thị nhật trang 772037xxx Voucher CGV 95.000 VND
518 Đinh Quốc Dũng 906006xxx Voucher CGV 95.000 VND
519 Vương Nam 369818xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
520 Vo Thanh Gia Tuệ 984760xxx Voucher CGV 95.000 VND
521 Long Xinh 972552xxx Voucher VinID 100.000 VND
522 Bạch Chân Chiết Nhan 988762xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
523 Phạm Quốc Huy 949181xxx Voucher VinID 100.000 VND
524 Ngô Quang Trung 936318xxx Voucher VinID 100.000 VND
525 Nguyễn Liên 925143xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
526 Nguyễn Trường Giang Thẻ điện thoại 50.000 VND
527 Duy Vinh Nguyen Voucher CGV 95.000 VND
528 Kim Phụng 906205xxx Voucher VinID 100.000 VND
529 Nhã Thanh 901499xxx Voucher CGV 95.000 VND
530 Tuyen Vu 388959xxx Voucher CGV 95.000 VND
531 Nguyễn Bá Hào Voucher CGV 95.000 VND
532 Hồ Anh Đức 986306xxx Voucher CGV 95.000 VND
533 Kunny Doan 972936xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
534 Đoàn Vũ Thụy Hoàng Điệp 984313xxx Voucher CGV 95.000 VND
535 Đại Nguyễn 326869xxx Voucher CGV 95.000 VND
536 Ngô Thị Nghi Minh 985231xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
537 Nguyễn Đức Hiệp 934134xxx Voucher VinID 100.000 VND
538 Han Ng 898550xxx Voucher VinID 100.000 VND
539 nguyễn thị din 988225xxx Voucher CGV 95.000 VND
540 Phan Thi Kim Phuong 768105xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
541 Quý Lê 366358xxx Voucher VinID 100.000 VND
542 Nguyễn Thanh Thúy 352527xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
543 Nguyễn Linh 936873xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
544 Hồ Thị Vân 982814xxx Voucher CGV 95.000 VND
545 Nguyễn Trần Thịnh 907773xxx Voucher CGV 95.000 VND
546 Nguyễn Diệu Châu 702287xxx Voucher VinID 100.000 VND
547 Nguyễn Thi Thuý Nga 908676xxx Voucher VinID 100.000 VND
548 Ngô Thị Điệp 703403xxx Voucher VinID 100.000 VND
549 Vũ Thị Minh Tâm 773796xxx Voucher VinID 100.000 VND
550 Thu Hường 945769xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
551 Vũ Thụy Vy 914064xxx Voucher VinID 100.000 VND
552 Vũ Đức Minh 916942xxx Voucher CGV 95.000 VND
553 Song Nguyen 378305xxx Voucher CGV 95.000 VND
554 Đào Thị Láng 369509xxx Voucher CGV 95.000 VND
555 Đặng Thị Sinh 949516xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
556 Phuong Thuong 762370xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
557 Phạm Thắm 762375xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
558 Loc Thuan 379801xxx Voucher CGV 95.000 VND
559 Nguyễn Diệu Linh 352277xxx Voucher CGV 95.000 VND
560 Hà thị tuyết 858946xxx Voucher CGV 95.000 VND
561 Thuý Thương Phan 852980xxx Voucher CGV 95.000 VND
562 Hoai Bang 327275xxx Voucher VinID 100.000 VND
563 Hoang Chuong Vu 987879xxx Voucher VinID 100.000 VND
564 phạm đình thu 372898xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
565 Tho Phuong 963551xxx Voucher CGV 95.000 VND
566 Phạm Hiền 941966xxx Voucher CGV 95.000 VND
567 nguyển thị hương 342165xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
568 Trần thịnh 783130xxx Voucher CGV 95.000 VND
569 Nguyễn Gái 869664xxx Voucher VinID 100.000 VND
570 Nguyển thị Gái 766733xxx Voucher VinID 100.000 VND
571 Phạm Thị Thắm 342177xxx Voucher VinID 100.000 VND
572 Nguyễn Thị Thư 368231xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
573 An Trần 989743xxx Voucher CGV 95.000 VND
574 Hòa Vi 896920xxx Voucher VinID 100.000 VND
575 Trần Cường 787142xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
576 Trần Hằng 396805xxx Voucher VinID 100.000 VND
577 Vũ Bạch Yến 387468xxx Voucher CGV 95.000 VND
578 Nguyễn Thu 789018xxx Voucher CGV 95.000 VND
579 Trần Ngọc Nga 337804xxx Voucher VinID 100.000 VND
580 Trần Lâm 868636xxx Voucher VinID 100.000 VND
581 Phạm Thảo 354561xxx Voucher VinID 100.000 VND
582 Kim Anh 376832xxx Voucher VinID 100.000 VND
583 Nguyễn Trịnh Linh 934306xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
584 Nguyễn Lê Minh 819551xxx Voucher VinID 100.000 VND
585 Trần Thơ 336895xxx Voucher VinID 100.000 VND
586 Lê Thị Kim 328627xxx Voucher VinID 100.000 VND
587 Trần Trần Văn Hường 704140xxx Voucher VinID 100.000 VND
588 Yến Bạch 902912xxx Voucher VinID 100.000 VND
589 Phạm Tiến Dũng 815304xxx Voucher VinID 100.000 VND
590 Vũ My My 866946xxx Voucher CGV 95.000 VND
591 Lê Văn Thành 784467xxx Voucher CGV 95.000 VND
592 Ngô Thùy Linh 936836xxx Voucher CGV 95.000 VND
593 Ngô Điệp 779297xxx Voucher VinID 100.000 VND
594 Trần Thịnh 788355xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
595 Bùi Thị Sáu 921498xxx Voucher VinID 100.000 VND
596 Ngô Thị Thu Hoàn 817511xxx Voucher VinID 100.000 VND
597 Đỗ Thu 817306xxx Voucher CGV 95.000 VND
598 Lê Hứa Thùy Dương 986617xxx Voucher CGV 95.000 VND
599 Nguyễn Thị Hương 937206xxx Voucher VinID 100.000 VND
600 Nguyễn Lê Minh 819180xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
601 Phạm Thị Thu Thảo 793203xxx Voucher CGV 95.000 VND
602 Vũ My My 348788xxx Voucher CGV 95.000 VND
603 Minh Minh Anh Anh 359958xxx Voucher VinID 100.000 VND
604 Trịnh duy anh 938635xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
605 Đậu Thị Bình Minh 386573xxx Voucher CGV 95.000 VND
606 Phạm Thị Mí 907290xxx Voucher VinID 100.000 VND
607 Vũ Minh Anh 398587xxx Voucher VinID 100.000 VND
608 Vminh Khang 368667xxx Voucher VinID 100.000 VND
609 Hoàng Thị Sinh 939413xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
610 Lê Thị Hồng Quý 973171xxx Voucher CGV 95.000 VND
611 Luyen Nguyen 857123xxx Voucher CGV 95.000 VND
612 Lại Ngọc Nhung 795747xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
613 Linh Anh 386269xxx Voucher VinID 100.000 VND
614 mỹ hạnh 878671xxx Voucher VinID 100.000 VND
615 Vũ Đức Minh 834427xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
616 Nguyễn Thị Thu Dung 909453xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
617 TL Phạm 375428xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
618 Chu Thị Lài 834433xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
619 Luan Thi 569260xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
620 Phạm Thị Thắm 399368xxx Voucher VinID 100.000 VND
621 Phạm Thị Minh Loan 795709xxx Voucher CGV 95.000 VND
622 Trà Thanh 921427xxx Voucher CGV 95.000 VND
623 Võ Thị Kim Phượng 795686xxx Voucher VinID 100.000 VND
624 Nguyễn Thị Thương 343193xxx Voucher CGV 95.000 VND
625 Vũ Linh 878701xxx Voucher CGV 95.000 VND
626 Duy Vu 375051xxx Voucher VinID 100.000 VND
627 Đoàn Vũ Trung Chinh 974916xxx Voucher VinID 100.000 VND
628 Nguyễn Trịnh Luyện 842040xxx Voucher CGV 95.000 VND
629 Đào Thị Hồng thúy 935209xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
630 Vũ Thụy Vy 933476xxx Voucher VinID 100.000 VND
631 Phạm Thị Duyên 988748xxx Voucher VinID 100.000 VND
632 Vũ Tý Ty 836240xxx Voucher CGV 95.000 VND
633 Minh Hieu Nguyen 347884xxx Voucher CGV 95.000 VND
634 Quang Thanh Mi Thẻ điện thoại 50.000 VND
635 Nguyen Phat Van 914437xxx Voucher VinID 100.000 VND
636 Nguyễn Thị Hiền 984599xxx Voucher VinID 100.000 VND
637 Tràng Nguyễn 903769xxx Voucher CGV 95.000 VND
638 Caro Vy Vy Voucher VinID 100.000 VND
639 Lê Phương Loan 928016xxx Voucher CGV 95.000 VND
640 ANH NGUYỄN 862263xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
641 Ngô Việt Hà 384459xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
642 Tham Nguyen 775845xxx Voucher CGV 95.000 VND
643 Quản Mong Tuyến 582817xxx Voucher CGV 95.000 VND
644 Mong Vân Phí 585818xxx Voucher CGV 95.000 VND
645 Hân Gia 918812xxx Voucher VinID 100.000 VND
646 Hà Giang Hoàng Mai 582314xxx Voucher CGV 95.000 VND
647 Mộc Hàm Thơ 585799xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
648 Binh Than 833318xxx Voucher VinID 100.000 VND
649 Hồ Mai Vy 582806xxx Voucher CGV 95.000 VND
650 Tran cong phap 855787xxx Voucher CGV 95.000 VND
651 Tina Nguyen 388504xxx Voucher VinID 100.000 VND
652 Nguyễn Thị Tuyết Anh 366562xxx Voucher CGV 95.000 VND
653 Vũ Xuân Quỳnh 918278xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
654 Lê Ngọc Lan 932960xxx Voucher CGV 95.000 VND
655 Nguyễn Thị Hiền 834580xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
656 Nguyễn Ân 931019xxx Voucher CGV 95.000 VND
657 Phạm Thúy Lan 922411xxx Voucher CGV 95.000 VND
658 PHAN TRẦN ĐẠI NGHĨA 828247xxx Voucher CGV 95.000 VND
659 Bích Ngọc 922085xxx Voucher CGV 95.000 VND
660 Le Hoa 772146xxx Voucher CGV 95.000 VND
661 Anh Tuyet 982444xxx Voucher CGV 95.000 VND
662 Ninh Hương 898804xxx Voucher VinID 100.000 VND
663 Nguyệt Cát 702894xxx Voucher VinID 100.000 VND
664 Le Giang 774094xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
665 Lê Thị Diệu Hiền 383405xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
666 ĐINH THỊ MỘNG TRINH 774903xxx Voucher VinID 100.000 VND
667 Tram Anh 934031xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
668 Đỗ Trọng Hiếu 775845xxx Voucher VinID 100.000 VND
669 NGUYỄN THỊ TƯỜNG VI 582265xxx Voucher VinID 100.000 VND
670 Phạm Văn Hoài Phương 888226xxx Voucher CGV 95.000 VND
671 HỒ THỊ NGUYỆT ANH 766509xxx Voucher VinID 100.000 VND
672 HOÀNG THỊ MAI 766557xxx Voucher CGV 95.000 VND
673 CAO BÁ TÙNG 387643xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
674 TRẦN MINH SƠN 766513xxx Voucher CGV 95.000 VND
675 TRƯƠNG THỊ HỒNG 775551xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
676 NGUYỄN THÀNH NGHĨA 775550xxx Voucher CGV 95.000 VND
677 Phan Thị Xuân 796575xxx Voucher VinID 100.000 VND
678 LÊ VĂN NGÀ 812376xxx Voucher CGV 95.000 VND
679 Phan Hồng Loan 766501xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
680 Lê Thị Hồng Cúc 766500xxx Voucher VinID 100.000 VND
681 Nguyễn Thu Hằng 818389xxx Voucher CGV 95.000 VND
682 Lê Tấn Thành 915765xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
683 Viet Hoang Huu 977021xxx Voucher CGV 95.000 VND
684 Vy Cao 988686xxx Voucher VinID 100.000 VND
685 Ngô Đức Quang 767625xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
686 Elsa Anh 914185xxx Voucher CGV 95.000 VND
687 Cường Nguyễn 365681xxx Voucher VinID 100.000 VND
688 Lê Đắc Duy 849408xxx Voucher CGV 95.000 VND
689 Đức Long 774354xxx Voucher VinID 100.000 VND
690 Phạm Thị Thảo 846842xxx Thẻ điện thoại 50.000 VND
300 GIẢI ĐIỂM DANH
trị giá 50.000 VND
STT Họ và tên Số điện thoại Giải thưởng
1 Trần Nở 909495xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
2 Ngân Thanh 903529xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
3 Mỹ Duyên 352063xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
4 Mai Lê 799176xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
5 Nguyễn Thị Thu Lệ 777573xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
6 Huỳnh Thị Thảo Chi 942293xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
7 Trương Đức Hạnh 788516xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
8 Võ Thị Thu Tâm 983770xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
9 Nguyễn anh khoa 906579xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
10 Nguyễn Trọng Đinh 818096xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
11 Trần Mẫn Nhi 988621xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
12 Đỗ Thị Mẫn 972162xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
13 Pham Văn Anh 987477xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
14 Trương Thị Yến Nhi 357681xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
15 Trịnh Ngọc Uyên 352025xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
16 Lucky Hoàng Thân 393479xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
17 Nguyễn Thị Bé 355900xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
18 Trần Lê Vi 379308xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
19 Lâm Thị Bé 763293xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
20 Lê Gia Ngọc 396527xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
21 Nguyễn Tuấn Anh 382362xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
22 Ngann Trann 569162xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
23 Nga Hoang 348366xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
24 Lena Tran 986936xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
25 Mo Suong Nguyen 973136xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
26 Nguyễn Thị Hoàng hương 902520xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
27 Thái Sơn 816466xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
28 Trung Nhân La 332845xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
29 Đoàn Thị Xuân Mai 857376xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
30 Sandy Nguyễn 387693xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
31 Nguyễn Thị Thu Hương 865054xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
32 Lý Quốc Khánh 346797xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
33 Ti Na 333903xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
34 Nguyễn Thị Nguyệt 965730xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
35 N. Thị Hoài 389009xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
36 Forward Nguyễn 92869xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
37 Lương Vũ 389804xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
38 Nguyễn Thị Minh Nghĩa 368453xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
39 Võ Trung Đức 984429xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
40 Phạm Thị Chinh 973766xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
41 Tina Nguyen 388504xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
42 Đinh Phú Thành Đạt 964285xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
43 Nguyễn TN Trang 938140xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
44 Trần Trung Kiên 856162xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
45 Họ Nhà Nguyen 938580xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
46 Nguyễn Thị Khánh An 908280xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
47 Nguyen Hoang 948479xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
48 QV Tran 986962xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
49 Nguyễn Thị Thúy 929514xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
50 Bùi THỊ Bích Thủy 915645xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
51 Vinh 785020xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
52 Ánh Nguyệt 708067xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
53 Kieu LyLy 865271xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
54 Do Thuy 983251xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
55 Trần Thị Oanh 365849xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
56 Thương Thân Thiên 983043xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
57 Huỳnh Nghiệp An 378164xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
58 Van Anh Vu Thi 343007xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
59 Ngoc Lan 373530xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
60 Vân Anh ChiBi 359328xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
61 Trần Thị Thu Thảo 813561xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
62 Nguyen Ba Bin 393980xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
63 Lê Châu Huy 937252xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
64 Đỗ Thị Mộng Trinh 889353xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
65 Thương Giang 988345xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
66 Nguyễn Thị Phương Hồng 987846xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
67 Tram Anh 934031xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
68 Lâm Thị Nga 939126xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
69 Le Tran 976247xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
70 Nguyễn Thị Lan 772353xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
71 Đoàn Thị Thành 973210xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
72 Nguyễn Xuân Thuận 373191xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
73 Nguyễn Diệu Hiền 968728xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
74 Đỗ Thị Hoan 355020xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
75 Bùi Xuân Cảnh 922242xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
76 Lê Thị Tím 948463xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
77 Nguyễn Thị Minh Tâm 352705xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
78 Đinh thanh 972343xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
79 Phục Tân 933697xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
80 Mai thị ánh linh 814555xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
81 Ngô Việt Hà 384459xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
82 Nguyễn Đức Thiện 983609xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
83 Lê Ngọc Thu 947006xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
84 Nguyễn Bá Chung 972128xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
85 Trần Minh Thuận 945780xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
86 Vinh Ngoc VO 939788xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
87 Trần thị thuỷ 349590xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
88 Vinh Quang 789136xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
89 Anh Quang Lê 898937xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
90 Vo Truyen 796652xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
91 Ha Na 355798xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
92 Trịnh Tuyết Nhung 898781xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
93 Xinh Như 568896xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
94 Phùng Mai Anh 787044xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
95 Bùi Đức Bảo 979885xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
96 khánh 965413xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
97 Đỗ Giang 792795xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
98 Nguyễn Thị Dung 766165xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
99 Nguyễn Thị Huyền 787061xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
100 Phạm Huy Hoàng 896966xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
101 Nguyễn Xuân Lộc 772442xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
102 Phạm Bưởi 932560xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
103 Bùi Thị Hằng 913547xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
104 Phùng Việt Dũng 822095xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
105 Lê Thị Hoà 363314xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
106 Quách Thị Thanh 856798xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
107 Nguyễn Thanh Quý 898937xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
108 Hoàng Giang 826267xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
109 Trần Văn Tuấn 776433xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
110 Thu Hoài Phan 569162xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
111 Hoàng Tr Minh 569162xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
112 Nguyễn Tấn Thái 362265xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
113 Nguyễn Thị Nhàn 789123xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
114 Nguyễn Văn Thành 349851xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
115 Hong Tran Thi Bich 904558xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
116 Đinh nam 967123xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
117 Nguyễn Ngân Vũ 986131xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
118 Khuê Nguyễn Bỉnh 938070xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
119 Nguyễn Đức Long 793383xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
120 Nguyễn Thị Thúy 378052xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
121 Đinh Ngọc Hải 941311xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
122 Lê Phương Mai 938996xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
123 Nam 766839xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
124 Bùi Hữu Kiện 384787xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
125 Huỳnh Hữu Phúc 962544xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
126 Đinh văn nam 972560xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
127 Nguyễn Bông 931574xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
128 Nguyễn Đức Tiến 792389xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
129 Nguyễn Vũ An 395700xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
130 Nguyễn Tuấn Dũng 888006xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
131 Bùi Nam 763972xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
132 Nguyễn Ba 816356xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
133 Nguyễn Anh Tuấn 974434xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
134 Lê Ngan Ha 852373xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
135 Mai Hoàng Thanh 908704xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
136 Nguyễn Ngọc Anh 984985xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
137 Hoàng Phi Long 941921xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
138 Đinh Thị Tâm 333383xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
139 Trần Duy Lâm 916431xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
140 Đinh thị lưu 978591xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
141 Lan Hương 563806xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
142 Hoa May Mắn 773959xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
143 Phạm Thị Thành 842877xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
144 Nguyễn Hai 772322xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
145 Lê Thị Bảy 967183xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
146 Hoàng Thị Thu Hà 797665xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
147 Hân Hằng 828068xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
148 Nguyễn Quốc Việt 334549xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
149 Thương Huyền 972535xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
150 Đinh thị lưu 972546xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
151 Hồ Nhật Lãm 889309xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
152 Nguyễn Bách 569087xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
153 Nhung Trang 964470xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
154 Kim Vân 972917xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
155 Bảo Hân 769068xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
156 Đoàn Thị Ngọc Hoa 974027xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
157 Phạm Thị Hương 968744xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
158 Bích Phương 367240xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
159 Nguyễn Phượng 395048xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
160 Đoàn Thị Huệ 972916xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
161 Nguyễn Thị Nhung 859485xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
162 Nguyễn Hoàng Ngân 934341xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
163 Bùi Thế Anh 396937xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
164 Huyen Phamm 569162xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
165 Nguyễn Bắc Kiên 915913xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
166 Ngân Phượng 976288xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
167 Bùi Tố Uyên 339121xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
168 Nguyễn Thị Hường 829333xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
169 Vũ Thị Quế 978428xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
170 Nguyên Hiên 355652xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
171 Nguyễn Văn Thu 989344xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
172 Hoàng Thị Ngọc Ánh 846031xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
173 Nguyễn Thị Điệp 917265xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
174 Nguyễn Thị Thắm 902290xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
175 Huỳnh Thị Tường Vân 986582xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
176 Nguyễn Toàn 974075xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
177 Bùi Phượng HD 384604xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
178 Trần Thị Thu Hiền 796012xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
179 Lê Liễu 975655xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
180 Nguyễn Thuỷ Tiên 376206xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
181 Nguyễn Thị Thu Ngân 774514xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
182 Đào Thanh Thảo 708834xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
183 Lê Bình 948228xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
184 Bùi Thị Lan 914550xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
185 Nguyễn Khánh Chi 822734xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
186 trịnh thủy 981206xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
187 Nguyễn thị ngọc thúy 373860xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
188 Đoàn phạm 989860xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
189 Tuyết An 983120xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
190 Trần Thị Yến 774439xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
191 Nguyễn Thị Xuân 915403xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
192 Nguyễn Đức Duy 565095xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
193 Hứa Thị Tuyết Tâm 946147xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
194 Nguyễn Thị Bích Hồng 337346xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
195 Bùi Văn Thắng 834174xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
196 Nguyen Thi Hongg 568819xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
197 Nguyễn Thanh Hải 982364xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
198 Trần Thị Hồng Nhung 914084xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
199 Yibo Wang 856116xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
200 Đổng Nữ Thiên Thuyên 357348xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
201 Nguyênn Hà 922791xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
202 Trần Thị Tố Hảo 914108xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
203 Nguyễn An Như 916181xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
204 Trần Văn Thống 386148xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
205 Ngân ST Nguyễn 587089xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
206 Trần Thị Hoa 817068xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
207 Hiền Mai Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
208 Lý ST Thiên 587089xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
209 Hoàng Đức Mạnh 815757xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
210 Bảo Châu CC 979135xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
211 Nguyễn Nhàn 855000xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
212 Trần Văn Lợi 917210xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
213 Lê Văn Hải 833909xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
214 Hiền Nguyễn 908301xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
215 Hoa Hoa 984729xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
216 Nguyễn Nam 332574xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
217 Nguyễn Thị Thuỷ 347374xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
218 Hà Văn Lân 382079xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
219 Nguyễn Ngọc Thủy 964597xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
220 Chử Thị Thu Phương 896964xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
221 Trần Thanh Hoa 976555xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
222 Nguyễn Nguyên Phong 846026xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
223 Tố Vân 908400xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
224 Tú Thanh 333710xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
225 Thuy Vivothuyhung 378567xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
226 Dâu Huy 584239xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
227 Trần KimOanh 768543xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
228 Sh Hai 397022xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
229 Nghiêm Thị Hồng Nương 817089xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
230 Vũ Thị Minh 363364xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
231 Nguyễn Thị Phương 915734xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
232 Hân Gia 342857xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
233 Huong Mau 345311xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
234 Hoa Ngọc Lann 329906xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
235 Hanthuy Ta 333644xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
236 Nguyễn Thị Hồng Nhung 848686xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
237 Gái Họ Bùi 344925xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
238 Duy Hong 382703xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
239 Nguyễn Thị Hiển 829654xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
240 Phạm Hồ Hoàn 789123xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
241 Phạm Thị Tuyết 326683xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
242 Nguyễn Thị Thuỳ Dung 916040xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
243 Nguyễn Trọng Nghĩa 789123xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
244 Trọng Dũng 847686xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
245 Ha Son 973622xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
246 Nguyễn Thắm 966280xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
247 Nguyễn Thêm 981518xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
248 Nguyễn Hoa 364170xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
249 Trần Thị Quyên 819191xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
250 Nguyễn Hoa Liên 789123xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
251 Vũ Thị Hậu 914475xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
252 Tú Anh 966895xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
253 Angela Nguyễn 358997xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
254 Phùng Hoàng Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
255 Liên Xinh Đẹp 789123xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
256 Lê Thùy Trang 917672xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
257 Oanh Oanh 984509xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
258 đinh thi ngân 368229xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
259 Quang Nguyễn 368984xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
260 Hồ Hữu Đức 336949xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
261 Dung Bùi 962844xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
262 Cát Hồng Sơn 918886xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
263 Cát Hoàng Hải 785099xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
264 Trần Kim Ly 326714xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
265 Đông Thị Tú Anh 789014xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
266 Băng Khánh 587089xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
267 Nguyễn Thị Tố Loan 917361xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
268 Trâm Minh 587089xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
269 Kiều Thị Duyên 983734xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
270 HOÀNG THỊ THÊM 933736xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
271 Thảo Nghi 587089xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
272 PHẠM VAN CHIẾN 925335xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
273 Nguyễn Đức Hiệp 934134xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
274 Nguyễn Minh THùy 934445xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
275 Nguyễn Thị Thủy 522041xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
276 Hoàng Minh 903246xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
277 TRẦN VĂN HÀO 796710xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
278 Thúy Ngọc 929524xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
279 LÂM THỊ THU NGUYỆT 899118xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
280 Na Chery 522041xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
281 TỐNG THỊ HƯONG 374661xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
282 Nguyễn Thị Phương Thảo 792723xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
283  ĐINH SĨ QUYỀN 795606xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
284 Lê Đắc Duy 849408xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
285 Đinh thị thanh xuyến 779581xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
286 PHẠM THỊ HƯỜNG 908296xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
287 nguyễn thị nhật trang 772037xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
288 Sam Hoa 823030xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
289  NGÔ THỊ ÁNH PHI 566059xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
290 Yêuu Mãi 584239xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
291 Phạm Đa 699263xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
292 Nguyễn Văn Dũng 45802xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
293 Huong Hung Hăng Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
294 Hồng Nguyễn 365431xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
295 An Lam Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
296 Hoàng Thi Sao Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
297  NGUYỄN VĂN THIÊM 374511xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
298 Trân Thị Thúy Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
299 Thin Thin 587089xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND
300 Trần Đức Hiệp 859163xxx Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VND